Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας είναι η ακλόνητη προσήλωσή της στην ποιότητα.

Παρακολουθούμε και ελέγχουμε σχολαστικά κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας από την παραγωγή και την έκθλιψη έως την τυποποίηση και την εξαγωγή. Ακολουθώντας τις αυστηρές οδηγίες των διεθνών ποιοτικών προτύπων ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων και επιπλέον εφαρμόζοντας τα δικά μας αυστηρά εσωτερικά κριτήρια, εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα για τους καταναλωτές μας.

Κρίσιμη και άμεση επίδραση στην ποιότητα του ελαιοκάρπου έχουν:

• Ο τρόπος συσκευασίας για την μεταφορά του ή την πώλησή του.
• Οι συνθήκες και η διάρκεια αποθήκευσης του.

Βασικός παράγοντας είναι το γεγονός οτι η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη συγκομιδή του. Τυχόν καθυστέρηση της επεξεργασίας, ζημιώνει την ποιότητα του ελαιοκάρπου. Η ζημιά είναι μεγαλύτερη αν ο ελαιόκαρπος είναι τραυματισμένος, αν έχει προσβολή από δάκο, αν είναι βρεγμένος, ταλαιπωρημένος κλπ.