Ραβδισμός καρπού

Στις ποικιλίες που ο ελαιόκαρπος μαζεύεται με ραβδισμό, όσο περισσότερο τραυματίζεται ο καρπός τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητα και η υποβάθμιση του ελαιολάδου που παράγεται.

Αφήστε μια απάντηση