Ραβδισμός καρπού

Στις ποικιλίες που ο ελαιόκαρπος μαζεύεται με ραβδισμό, όσο περισσότερο τραυματίζεται ο καρπός τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητα και η υποβάθμιση

Continue Reading

Ώριμος καρπός

Όταν ο καρπός είναι περισσότερο ώριμος, δίνει ελαιόλαδο με μειωμένη φρουτώδη γεύση, λιγότερο άρωμα και μεγαλύτερη οξύτητα

Continue Reading

Ajax Loader
Load More