Ραβδισμός καρπού

Στις ποικιλίες που ο ελαιόκαρπος μαζεύεται με ραβδισμό, όσο περισσότερο τραυματίζεται ο καρπός τόσο μεγαλύτερη είναι η οξύτητα και η υποβάθμιση του ελαιολάδου που παράγεται.

Ώριμος καρπός

Όταν ο καρπός είναι περισσότερο ώριμος, δίνει ελαιόλαδο με μειωμένη φρουτώδη γεύση, λιγότερο άρωμα και μεγαλύτερη οξύτητα

Ελαιόκαρπος με δάκο

Ελαιόκαρπος με δάκο μετά από μια βδομάδα αποθήκευσης, δίνει ελαιόλαδο με διπλάσια οξύτητα από την αρχική!